با حکم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام/

مديرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام منصوب شد.

کد خبر: 11060

دکتر مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حکمی سعید سلیمانی را به عنوان مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام منصوب کرد.